Nếu tài liệu bạn tìm kiếm không có ở web, bạn vào ngay mục YÊU CẦU nhé !

Sách kỹ thuật cắt may tập 1 - Thiết kế thời trang nữ ( Ngọc Huyền )

Sách kỹ thuật cắt may tập 1 -  Thiết kế thời trang nữ
Ngọc Huyền


Kết cấu trang phục là một phần quan trọng trong thiết kế trang phục, là cái khung tạo thành hình dáng lập thể của trang phục. Hình thức được thể hiện trên mặt phẳng của kết cấu là bản mẫu trang phục. Thiết kế kết cấu trang phục là sự mở rộng và kéo dài của kết cấu trang phục, kỹ thuật thiết kế kết cấu trang phục có liên quan mật thiết tới môn toán học. Nó vừa cần phải có kiến thức về toán học và tư duy toán học, càng cần đến phương pháp tư duy mặt phẳng và lập thể nghiêm ngặt, cùng các kỹ xảo thông dụng về hình học…

Cuốn sách Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ do tác giả Ngọc Huyền biên soạn, cung cấp cho người đọc các kiến thức khái quát về thiết kế kết cấu trang phục, thiết kế kết cấu của quần áo, thiết kế kết cấu tay áo, thiết kế kết cấu cổ áo. Nội dung được chia thành 6 chương:
Chương 1 - Khái quát về thiết kế kết cấu trang phục
Chương 2 - Thiết kế kết cấu của phần áo
Chương 3 - Thiết kế kết cấu tay áo
Chương 4 - Thiết kế kết cấu cổ áo
Chương 5 - Ví dụ về thiết kế kết cấu trang phục nữ
Chương 6 - Thiết kế kết cấu trang phục chức năng

⇊ Xem Online ⇊
* Lưu ý : Nhiều sách, tài liệu rất nặng có file lên đến 200mb lên để Xem Online ổn định các bạn sài Wifi nhé ! Hoặc các bạn tải về để Xem là tốt nhất !
⇊ Link Tải Tài Liệu ⇊

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.