Nếu tài liệu bạn tìm kiếm không có ở web, bạn vào ngay mục YÊU CẦU nhé !

Hệ Thống Bài Tập Thực hành Công Nghệ May 1

Giáo trình Hệ Thống Bài Tập Thực hành Công Nghệ May 1
Võ Phước Tấn


Hệ Thống Bài Tập Thực hành Công Nghệ May 1 hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thực hành may các đường may tay, các đường may máy cơ bản, các cụm chi tiết, các bộ phận chủ yếu của trang phục cơ bản và gia công lắp ráp hoàn chỉnh quần áo đơn giản theo đúng qui cách và yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật trang phục.
Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, thực tập cho sinh viên hệ Cao Đẳng, Đại Học và là tài liệu tham khảo có giá trị về mặt ứng dụng cho các cán bộ kỹ thuật ngành may.
Đây là một giáo trình có chất lượng và giá trị về mặt kỹ năng thực hành được trình bày rõ ràng, có hệ thống, kèm theo những hướng dẫn cần thiết giúp cho sinh viên lắp ráp hoàn chỉnh trang phục đơn giản.
Khoa May Thời Trang chân thành cám ơn Bộ môn Dệt May Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ Công Nghệ May Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức, các Doanh Nghiệp May thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhóm tác giả hoàn thành công tác biên soạn giáo trình này.
Mục lục
Lời nói đầu
Chương 1: Thực tập các đường may tay
Chương 2: Thực tập các đường may máy cơ bản
Chương 3: Thực tập may các cụm chi tiết
Chương 4: Thực tập may quần áo đơn giản
Tài liệu tham khảo

⇊ Xem Online ⇊
* Lưu ý : Nhiều sách, tài liệu rất nặng có file lên đến 200mb lên để Xem Online ổn định các bạn sài Wifi nhé ! Hoặc các bạn tải về để Xem là tốt nhất !
⇊ Link Tải Tài Liệu ⇊

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.