Nếu tài liệu bạn tìm kiếm không có ở web, bạn vào ngay mục YÊU CẦU nhé !

Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4 - Thiết kế veston đầm biến kiểu

Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4 - Thiết kế veston đầm biến kiểu
Võ Phước Tấn


Hệ thống bài tập Thiết kế trang phục 4 hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thiết kế trang phục cao cấp. thiết kế rập mẫu công nghiệp, nhảy cỡ vóc, giác sơ đồ và lập tiêu chuẩn kỹ thuật.
Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ Đại học - Cao đẳng và là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cán bộ kỹ thuật ngành may và các nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Đây là một tài liệu có chất lượng và giá trị về mặt kỹ năng thực hành được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh họa của từng bước thiết kế và những hướng dẫn cần thiết cụ thể để thiết kế trang phục theo tỉ lệ trên cơ sở số đo của cơ thể người.

⇊ Xem Online ⇊
* Lưu ý : Nhiều sách, tài liệu rất nặng có file lên đến 200mb lên để Xem Online ổn định các bạn sài Wifi nhé ! Hoặc các bạn tải về để Xem là tốt nhất !
⇊ Link Tải Tài Liệu ⇊

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.