Nếu tài liệu bạn tìm kiếm không có ở web, bạn vào ngay mục YÊU CẦU nhé !

Cơ sở thiết kế trang phục - Võ Phước Tấn

Giáo trình cơ sở thiết kế trang phục
Võ Phước Tấn


Cơ sở thiết kế trang phục trình bày những kiến thức cơ bản trong ngành may công nghiệp, bao gồm: Khái niệm về nhân trắc học, đặc điểm hình thái cơ thể người, về hệ thống cỡ số trang phục đang được áp dụng trong ngành may ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng và là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cán bộ kỹ thuật ngành may và các nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Đây là một tài liệu có chất lượng và giá trị về mặt kiến thức được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh hoạ về phương pháp và những hướng dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được nguyên tắc thiết kế các mẫu trang phục thời trang và truyền thống, biết thiết kế dựng hình chi tiết mẫu theo tỉ lệ trên cơ sở số đo của cơ thể người.
Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Khái quát về cơ thể người
Đặc điểm hình thái cơ thể người
Phân tích hình dáng cơ thể người
Chương 2: Kỹ thuật đo
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nhân trắc
Các kích thước cần đo phục vụ cho thiết kế trang phục trong sản xuất may công nghiệp
Chọn phương pháp đo và kỹ thuật đo, dụng cụ đo, tư thế đo
Chuẩn bị đo
Chương 3: Xây dựng hệ thống cỡ số
Nguyên tắc xây dựng ký hiệu cỡ số và sử dụng hệ thống cỡ số
Giới thiệu một số hệ thống cỡ số khác nhau đang sử dụng
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống cỡ số
Một số khái niệm cơ bản dùng trong thống kê sinh học
Xây dựng hệ thống cỡ số
Phụ lục:
Giới thiệu chung về đặc điểm của trang phục
Mối quan hệ giữa cơ thể người và thiết kế
Tài liệu tham khảo
⇊ Xem Online ⇊
* Lưu ý : Nhiều sách, tài liệu rất nặng có file lên đến 200mb lên để Xem Online ổn định các bạn sài Wifi nhé ! Hoặc các bạn tải về để Xem là tốt nhất !
⇊ Link Tải Tài Liệu ⇊

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.